prapor

produkty

  • FEP pryskyřice pro dráty, trubky, trubky, fólie, fluorovaný etylen propylen

    FEP pryskyřice pro dráty, trubky, trubky, fólie, fluorovaný etylen propylen

    RVP(Fluorovaný etylen propylen),Jedná se o kopolymer tetrafluorethylenu a hexafluorpropylenu.FEP lze aplikovat na měkké plasty a jeho pevnost v tahu, odolnost proti opotřebení a odolnost proti tečení jsou nižší než u mnoha technických plastů a má nízkou dielektrickou konstantu v širokém teplotním a frekvenčním rozsahu.

    Materiál se nevznítí,it havevynikající odolnost proti opotřebení a nízký koeficient tření.Lze z něj vyrobit granulované produkty pro vytlačování a lisováníapoužívané jako prášky pro fluidní lože a elektrostatické úpravy,Atakéumětvyrobené do vodných disperzí .Mezi polotovary patří fólie, desky, tyče, elektrody, díly speciálního tvaru a jednotlivá vlákna.Mnenílypoužití je pro zhotovení vnitřního obložení potrubí a chemických zařízení, povrchové vrstvy válečků a různých drátů a kabelů.